РОСЛИННИЦТВО — МОРФЕМІКА

росли́нництво — /рос/л+и́н+н+иц+тв*о

рос — корінь.
л — суфікс.
ин — суфікс.
н — суфікс.
иц — суфікс.
тв — суфікс.
о — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.