РОКОВИНИ — МОРФЕМІКА

рокови́ни — /рок/ов+и́н*и

рок — корінь.
ов — суфікс.
ин — суфікс.
и — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.