РОК — МОРФЕМІКА

рок — корінь

Приклади слів із коренем «рок»

Слово Морфемна структура
напророкува́ти на+про/рок/ува́+ти
ро́котовий /ро́к/от+ов*ий
рокови́ни /рок/ов+и́н*и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.