РОЗРАХОВУВАЧКА — МОРФЕМІКА

розрахо́вувачка — роз/рах/о́в+ува+ч+к*а

роз — префікс.
рах — корінь.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
ч — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.