РОЗЖАЛОБЛЮВАТИ — МОРФЕМІКА

розжа́лоблювати — роз/жа́л/обл+юва+ти

роз — префікс.
жал — корінь.
обл — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.