РОЗДВОЄНИЙ — МОРФЕМІКА

роздво́єний — роз/дв/о́j+ен*ий

роз — префікс.
дв — корінь.
оj — суфікс.
ен — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.