РОДИЧІВСЬКИЙ — МОРФЕМІКА

родичі́вський — /род/ич+і́в+ськ*ий

род — корінь.
ич — суфікс.
ів — суфікс.
ськ — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.