РОДИЧІВ — МОРФЕМІКА

ро́дичі — /ро́д/ич*і

род — корінь.
ич — суфікс.
і — закінчення (флексія).

ро́дичів — /ро́д/ич+ів

род — корінь.
ич — суфікс.
ів — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.