РОГ — МОРФЕМІКА

рог — корінь

Приклади слів із коренем «рог»

Слово Морфемна структура
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
рога́лик /рог/а́л+ик
рога́ль /рог/а́ль
рога́тина /рог/а́т+ин*а
рога́ч /рог/а́ч
рога́чка /рог/а́ч+к*а
рогати́зна /рог/ат+и́зн*а
рогачи́лно /рог/ач+и́лн*о
рогу́леньки /рог/у́л+еньк*и
рогі́вка /рог/і́в+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.