РИ — МОРФЕМІКА

ри — корінь

Приклади слів із коренем «ри»

Слово Морфемна структура
порину́лість по/ри/ну́+л+ість
прори́тий про/ри́/т*ий
ри́каючий /ри́/к+а+j+уч*ий
ри́твина /ри́/т+в+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.