РЕДАКТОРАТ — МОРФЕМІКА

редактора́т — /редакт/ор+а́т

редакт — корінь.
ор — суфікс.
ат — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.