РЕДАКТ — МОРФЕМІКА

редакт — корінь

Приклади слів із коренем «редакт»

Слово Морфемна структура
реда́кторка /реда́кт/ор+к*а
редактора́т /редакт/ор+а́т


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.