П'J — МОРФЕМІКА

п'j — корінь

Приклади слів із коренем «п'j»

Слово Морфемна структура
оп'я́нювати о/п'j/а́н+юва+ти
оп'яни́ти о/п'j/ан+и́+ти
оп'яня́ти о/п'j/ан+я́+ти
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
п'я́нко /п'j/а́н+к+о
п'я́нствувати /п'j/а́н+ств+ува+ти
п'яне́нький /п'j/ан+е́ньк*ий
п'яни́цький /п'j/ан+и́ць+к*ий
п'яни́ця /п'j/ан+и́ц*я
п'яни́ченька /п'j/ан+и́ч+еньк*а
п'яни́чка /п'j/ан+и́ч+к*а
п'янки́й /п'j/ан+к*и́й
п'янли́вий /п'j/ан+ли́в*ий
п'янли́во /п'j/ан+ли́в+о
п'янува́тий /п'j/ан+ува́т*ий
п'янчу́га /п'j/ан+ч+у́г*а
п'яню́га /п'j/ан+ю́г*а
п'яню́жка /п'j/ан+ю́ж+к*а
п'яню́чий /п'j/ан+ю́ч*ий
п'яні́шати /п'j/ан+і́ш+а+ти
по-п'я́ному по-/п'j/а́н+ому
проп'я́нствувати про/п'j/а́н+ств+ува+ти
сп'я́на с/п'j/а́н+а
сп'я́ну с/п'j/а́н+у
сп'я́нювати с/п'j/а́н+юва+ти
сп'янчи́ти с/п'j/ан+ч+и́+ти
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
сп'яня́ти с/п'j/ан+я́+ти
сп'яні́вши с/п'j/ан+і́+вш+и


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.