ПІХ — МОРФЕМІКА

піх — корінь

Приклади слів із коренем «піх»

Слово Морфемна структура
піхо́тний /піх/о́т+н*ий
піхо́тонька /піх/о́т+оньк*а
піхо́тою /піх/о́т*ою
піхоти́нець /піх/от+и́н+ець
піхоти́нський /піх/от+и́н+ськ*ий
піхтура́ /піх/т+ур*а́
піхтуро́ю /піх/т+ур*о́ю


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.