ПІР — МОРФЕМІКА

пір — корінь

Приклади слів із коренем «пір»

Слово Морфемна структура
антипіре́ни анти/пір/е́н*и
антипіре́тики анти/пір/е́т+ик*и
пі́р'ячко /пі́р/'j+ачк*о
пір'я́стий /пір/'j+а́ст*ий
пір'яни́й /пір/'j+ан*и́й
пір'ї́на /пір/'j+і́н*а
пір'ї́нка /пір/'j+і́н+к*а
пір'ї́ночка /пір/'j+і́н+оч+к*а
пір'ї́стий /пір/'j+і́ст*ий
піриди́н /пір/ид+и́н
піриди́новий /пір/ид+и́н+ов*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.