ПІЗНАВАТИ — МОРФЕМІКА

пізнава́ти — пі/зна/ва́+ти

пі — префікс.
зна — корінь.
ва — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.