ПІДПИСАР — МОРФЕМІКА

підпи́сар — під/пи́с/а+р

під — префікс.
пис — корінь.
а — суфікс.
р — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.