ПІДНОЧІВЛЯ — МОРФЕМІКА

підночі́вля — під/ноч/і́в+л*я

під — префікс.
ноч — корінь.
ів — суфікс.
л — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.