ПІДДУВАЛЬНИЙ — МОРФЕМІКА

піддува́льний — під/ду/ва́+ль+н*ий

під — префікс.
ду — корінь.
ва — суфікс.
ль — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.