ПІДВОДЯЧИСЬ — МОРФЕМІКА

підво́дячись — під/во́д/яч+и+сь

під — префікс.
вод — корінь.
яч — суфікс.
и — суфікс.
сь — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.