ПУТ — МОРФЕМІКА

пут — корінь

Приклади слів із коренем «пут»

Слово Морфемна структура
непутя́щий не/пут/я́щ*ий
пути́на /пут/и́н*а
пути́нний /пут/и́н+н*ий
путя́ще /пут/я́щ+е
путя́щий /пут/я́щ*ий
путі́вець /пут/і́в+ець
путівни́к /пут/ів+ни́к


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.