ПТАШИНА — МОРФЕМІКА

пташи́на — /пт/аш+и́н*а

пт — корінь.
аш — суфікс.
ин — суфікс.
а — закінчення (флексія).

пташи́ний — /пт/аш+и́н*ий

пт — корінь.
аш — суфікс.
ин — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.