ПТАХІВНИЦЯ — МОРФЕМІКА

птахівни́ця — /пт/ах+івни́ц*я

пт — корінь.
ах — суфікс.
івниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.