ПРУЖИНИСТІСТЬ — МОРФЕМІКА

пружи́нистість — /пруж/и́н+ист+ість

пруж — корінь.
ин — суфікс.
ист — суфікс.
ість — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.