ПРУЖ — МОРФЕМІКА

пруж — корінь

Приклади слів із коренем «пруж»

Слово Морфемна структура
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
напру́женіше на/пру́ж/ен+іш+е
попружи́нити по/пруж/и́н+и+ти
пружи́на /пруж/и́н*а
пружи́нисто /пруж/и́н+ист+о
пружи́нистість /пруж/и́н+ист+ість
пружи́нити /пруж/и́н+и+ти
пружи́нка /пруж/и́н+к*а
пружи́нястий /пруж/и́н+яст*ий
пружна́стий /пруж/н+а́ст*ий
пружня́стий /пруж/н+я́ст*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.