ПРОСТЯГАЮЧИ — МОРФЕМІКА

простяга́ючи — про+с/тяг/а́+j+уч+и

про — префікс.
с — префікс.
тяг — корінь.
а — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.