ПРОПЛІСНЯВІТИ — МОРФЕМІКА

проплісня́віти — про/плісн/я́в+і+ти

про — префікс.
плісн — корінь.
яв — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.