ПРОП'ЯНСТВУВАТИ — МОРФЕМІКА

проп'я́нствувати — про/п'j/а́н+ств+ува+ти

про — префікс.
п'j — корінь.
ан — суфікс.
ств — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.