ПРОЗАЇЗМ — МОРФЕМІКА

прозаї́зм — /проз/аj+і́зм

проз — корінь.
аj — суфікс.
ізм — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.