ПРОДАВЩИЦЯ — МОРФЕМІКА

продавщи́ця — /прода/в+щи́ц*я

прода — корінь.
в — суфікс.
щиц — суфікс.
я — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.