ПРОГУЛЯННЯЧКО — МОРФЕМІКА

прогуля́ннячко — про/гул/я́+нн+ячк*о

про — префікс.
гул — корінь.
я — суфікс.
нн — суфікс.
ячк — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.