ПРИСУТСТВІЄ — МОРФЕМІКА

прису́тствіє — при/су́т/ств+іj*е

при — префікс.
сут — корінь.
ств — суфікс.
іj — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.