ПРИСТОСОВНИЦЬКИЙ — МОРФЕМІКА

пристосо́вницький — при/стос/о́в+н+ицьк*ий

при — префікс.
стос — корінь.
ов — суфікс.
н — суфікс.
ицьк — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.