ПРИЗВИЧАЇТИСЯ — МОРФЕМІКА

призвича́їтися — при+з/вич/а́j+і+ти+ся

при — префікс.
з — префікс.
вич — корінь.
аj — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.