ПРИЗВИЧАЄНО — МОРФЕМІКА

призвича́єно — при+з/вич/а́j+ен+о

при — префікс.
з — префікс.
вич — корінь.
аj — суфікс.
ен — суфікс.
о — суфікс.

призвича́їти — при+з/вич/а́j+і+ти

при — префікс.
з — префікс.
вич — корінь.
аj — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.