ПРЕСВІТЕРІАНСТВО — МОРФЕМІКА

пресвітеріа́нство — /пресвітер/і+а́н+ств*о

пресвітер — корінь.
і — суфікс.
ан — суфікс.
ств — суфікс.
о — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.