ПРЕСВІТЕР — МОРФЕМІКА

пресвітер — корінь

Приклади слів із коренем «пресвітер»

Слово Морфемна структура
пресвітеріа́нин /пресвітер/і+а́н+ин
пресвітеріа́нство /пресвітер/і+а́н+ств*о
пресвітеріа́нський /пресвітер/і+а́н+ськ*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.