ПО-МАТЕРИНСЬКОМУ — МОРФЕМІКА

по-матери́нському — по-/мат/ер+и́н+ськ+ому

по — префікс.
мат — корінь.
ер — суфікс.
ин — суфікс.
ськ — суфікс.
ому — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.