ПО-МАРІЙСЬКИ — МОРФЕМІКА

по-марі́йськи — по-/марі́/й+ськ+и

по — префікс.
марі — корінь.
й — суфікс.
ськ — суфікс.
и — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.