ПО-ГРУЗИНСЬКОМУ — МОРФЕМІКА

по-грузи́нському — по-/груз/и́н+ськ+ому

по — префікс.
груз — корінь.
ин — суфікс.
ськ — суфікс.
ому — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.