ПО-ВЕСНЯНОМУ — МОРФЕМІКА

по-весня́но́му — по-/весн/я́н+о́му

по — префікс.
весн — корінь.
ян — суфікс.
ому — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.