ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ — МОРФЕМІКА

по-більшови́цькому — по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому

по — префікс.
біль — корінь.
ш — суфікс.
ов — суфікс.
иць — суфікс.
к — суфікс.
ому — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.