ПОЦУКРОВАТІТИ — МОРФЕМІКА

поцукрова́тіти — по/цукр/ов+а́т+і+ти

по — префікс.
цукр — корінь.
ов — суфікс.
ат — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.