ПОХЛЮПОСТАТИСЯ — МОРФЕМІКА

похлюпоста́тися — по/хлюп/ост+а́+ти+ся

по — префікс.
хлюп — корінь.
ост — суфікс.
а — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.