ПОСТОЯЛЕ — МОРФЕМІКА

постоя́ле — по/стоj/а́+л*е

по — префікс.
стоj — корінь.
а — суфікс.
л — суфікс.
е — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.