ПОСМІХОВИСЬКО — МОРФЕМІКА

посміхо́висько — по/смі/х+о́в+иськ*о

по — префікс.
смі — корінь.
х — суфікс.
ов — суфікс.
иськ — суфікс.
о — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.