ПОСКЛАДОВИЙ — МОРФЕМІКА

поскладо́вий — по+с/клад/о́в*ий

по — префікс.
с — префікс.
клад — корінь.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.