ПОСИДІЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

посиді́льниця — по/сид/і́+льниц*я

по — префікс.
сид — корінь.
і — суфікс.
льниц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.