ПОСЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТИ — МОРФЕМІКА

посентимента́льничати — по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти

по — префікс.
сентимент — корінь.
аль — суфікс.
н — суфікс.
ич — суфікс.
а — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.