ПОРОЗСІДЛУВАТИ — МОРФЕМІКА

порозсі́длувати — по+роз/сі́д/л+ува+ти

по — префікс.
роз — префікс.
сід — корінь.
л — суфікс.
ува — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.